Pušta se u opticaj poštanska markica – Lorenc Antoni ( 1909-1991)

23. septembra 2009. godine ce se obeležiti 100 godina od rodenja Lorenc Antonija, kompozitora, dirigenta i priznatog etnomuzikologa na albanskoj teritoriji.Osnivac prve muzicke škole u Prizrenu, naucnik koji je sakupio i objavio sedam tomova albanske narodne muzike, kojima je priložena etnomuzikološka analiza.

Smatra se kompozitorom prve generacije kompozitora na Kosovu, tako se njegova dela baziraju na idiomu albanske narodne muzike. Slobodno možemo reci da je Lorenc Antoni, svojim stvaralackim delima u razlicitim oblastima muzike, pružio znacajnu podršku albanskoj kulturi uopšte, a posebno na Kosovu.

Tom prilikom, Filatelija Pošte Kosova, PTK D.D. ce dati svoj doprinos obeležavanju 100-godišnjice rodenja našeg priznatog stvaraoca, lansiranjem poštanske marke i Koverte Prvog dana, sa figurom kompozitora Lorenc Antoni.