Pošta Kosova i Pošta Makedonije potpisale sporazum o saradnji

Priština, 16 Novembar 2009
 
Pošta Kosova – PTK D.D. potpisala je u ponedeljak (16 novembra), sporazum o saradnji sa Poštom Makedonije, putem kojeg se omogucava razmena EMS dostava i brze pošte izmedu dveju zemalja.

Sporazum nudi specificne usluge za potrebe obe Pošte.

„Pošta Kosova, Poslovna Jedinica PTK D.D. i ja licno, imamo cast da nastavimo saradnju sa Poštom Makedonije u razmeni EMS dostava – brze pošte, što ce pozitivno uticati na ispunjenje zahteva naših klijenata i otvorice vrata za novu saradnju u buducnosti“, rekao je Izvršni Direktor PTK d.d. Prof.Dr.Shyqyri Haxha, prilikom potpisivanja sporazuma.

Istovremeno, ovaj sporazum ce direktno uticati na povecanje prihoda Pošte Kosova, što i jeste cilj Rukovodstva.

Po recima G. Haxha, PTK i Pošta Kosova ce i dalje nastaviti sa proširenjem mogucnosti saradnje sa Poštom Makedonije, i to uvek u korist korisnika.

Generalni Direktor Pošte Makedonije, G. Ejup Rustemi, rekao je da je ovaj sporazum veoma važan za preduzece kojim on upravlja kao i za njegove korisnike.

„Sklapanje ovog sporazuma je korak u trendu saradnje izmedu PTK-a i Pošte Makedonije, omogucavajuci na taj nacin stvaranje povoljnijih okolnosti za naše korisnike“, naveo je G. Rustemi.

Po G. Rustemiju, uz uspostavljanje diplomatskih odnosa dveju zemalja, obe Pošte ce biti u mogucnosti da sklope i druge sporazume sa ciljem što bolje saradnje i podizanje kvaliteta usluga u obe zemlje.

Ovaj sporazum se sklapa u okviru angažovanja Pošte Kosova za razvoj poštanskih usluga.