Pušta se u opticaj poštanska marka „Stop nasilju nad ženama“

Priština, 25 Novembar 2010

Filatelija Pošte Kosova, PTK d.d., pustila je u cetvrtak u opticaj emisiju poštanske marke sa temom „Stop nasilju nad ženama“.

Putem ove emisije, PTK d.d., pruža svoj doprinos u sprecavanju nasilja nad ženama i stvaranju jednog zdravog civilnog društva.

Puštanje u opticaj poštanske marke je sakupilo brojne predstavnike Kosovskih institucija, strane predstavnike na Kosovu i službenike PTK d.d.-a.

„Poštanska marka, kao jedan od ambasadora Republike Kosova, putem svog putovanja sa poštanskim isporukama širom sveta, najbolje prenosi poruku o tome ko smo i kuda želimo da idemo. Poštanska marka „Stop nasilju nad ženama“ je konkretan primer o tome koji je put izabralo kosovsko društvo“, rekao je v.d. Direktora Pošte Kosova, G. Blerim Krasniqi, u svom izlaganju.

Ministarstvo za Transport i Post Telekomunikacije, podržalo je ovu inicijativu i ocenilo ju je kao veoma neophodnim angažovanjem u rešavanju ovog društvenog problema.
„Kosovsko društvo i institucije treba zajedno da se angažuju i suocavaju sa izazovima u prevazilaženju rodnih problema. Treba zajedno da se zalažemo da svim žrtvama nasilja pružimo najpovoljnije okolnosti za njihovo ponovno integrisanje u društvu“, izjavio je Emin Krasniqi, zamenik Ministra MTPT.

Sa druge strane, na osnovu direktora Tranzitnog Centra Pošte Kosova, G. Burim Geci, iako je Republika Kosova nova država, postavili smo zdrave osnove i idemo u pravcu najviših standarda u oblasti ispunjenja i poštovanja ljudskih prava.

„Danas putem ove emisije, Filatelija Pošte Kosova, PTK d.d. pruža svoj doprinos u sprecavanju nasilja nad ženama, bilo kojeg nasilja, bilo fizickog ili psihickog. Ovo je još jedan doprinos PTK d.d., kosovskom društvu koje cini napore, da svi gradani države imaju jednak pristup društvu bez nasilja, bez diskriminacije i sa jednakim mogucnostima za sve“, rekao je G. Geci u svom izlaganju.

Republika Kosovo iako nova država, ima visoke standarde u oblasti poštovanja ljudskih prava. Rodna ravnopravnost donosi stabilnost u društvu, stoga ne treba postojati nijedna vrsta diskriminacije nad ženama, nasilje nad ženama je prikaz osnovnih položaja nejednakosti izmedu muškaraca i žena, receno je prilikom lansiranja poštanske marke.

Ova poštanska marka je deo kampanje za senzibilisanje kako žena tako i muškaraca, da su pravo na život, pravo na ne premlacivanje, mucenje, osnovna ljudska prava bez obzira na pol, rasu, veru ili nacionalnost.

Kosovsko društvo vrši napore da svi gradani imaju jednak pristup u društvu bez nasilja, bez diskriminisanja i sa jednakim mogucnostima za sve.