Pećine Kosova u poštanskoj marki

Priština, 15. novembar 2011

Filatelija Pošte Kosova je pustila u poštanski opticaj novu emisiju poštanskih markica pod nazivom: „Pecine Kosova“. Prosperitetnim planinskim reljefom, pod kojima sa skrivaju mnogi prirodni biseri, Kosovo je bez sumnje jedno od najatraktivnijih zemalja u regionu za istraživanje i posecivanje od strane brojnih turista. Filatelija Pošte Kosova kroz poštanske marke ovaj put predstavlja prikaze jednog od bisera Kosova, pecinu Velike Klisure u Peci.

Velika Klisura u Peci, nalazi se podzemno od reke, ispod pete jedne džinovske stene visine 350m. Bila je poznata još odavno od strane lokalnog stanovništva, ali uzastopna istraživanja se nikada ne iscrpljuju, jer sama pecina sa jasnim i visokim koridorima, sa podzemnim kanjonima, protokom podzemne vode i nekoliko mracnih i visokih dimnjaka, omogucava speleolozima da se se i dalje udube u dalja neverovatna otkrica sve do mesta susreta sa jezerom unutar pecine, koji ga zaista cini jednim od najlepših pecina u našoj zemlji.

U nadi da ce istraživanja ove pecine oduševiti svojom lepotom i u buducnosti, Filatelija Pošte Kosova ovoga puta nudi dve neverovatne slike kroz emisiju „Pecine Kosova“, koje se od danas mogu naci u svim poštanskim kancelarijama PTK-a. Ova nova emisija poštanskih markica sastoji se od dve poštanske markice nominalne vrednosti 0.70 € i 1€, kao i Koverte Prvog dana.