Poštanski Tranzit Centar

Poštanski Tranzit Centar igra znacajnu ulogu u delatnosti Pošte Kosova, osim operativnog i institucijalnog karaktera, on je i medunarodno prihvacen od strane Svetske Poštanske Unije (UPU).

Medunarodne karakteristike PTC su:

  • Adresiranje poštanskih LC/AO pošiljki putem kancelarija za razmenu medunarodne pošte se vrši putem koda za vazdušne pošiljke dodeljenog Prištini, i važi za teritoriju Kosova.
  • Dok je adresa za stizanje pošiljki putem kancelarija za razmenu nazvana Priština CP kao i kod za vazdušne pošiljke XZPRNB.


PTC takode vrši i predvidene procedure obrade i prosledivanja PTC pošiljki:

  • PTC vrši dnevne razmene pošte sa 113 lokalnih kancelarija za razmenu pošte u 7 regiona Kosova, a to znaci da u Poštanski Centar svakodnevno stižu pošiljke iz svih regiona, vrši se njihova obrada i sortiranje, i sutradan se upucuju ka odredenim destinacijama.