Pulla komerciale

Posta e Kosovës në kuadër të  përkrahjes së bizneseve vendore lason “Pullën komerciale”.

Ky produkt mundëson promovimin e bizneseve të mesme dhe të vogla që veprojnë në Republikën e Kosovës. 

Përmes pullës komerciale, enkas të dizajnuar për konsumatorin, përposkomunikimit me postë tradicionale  prezantohet dhe afirmohet brendi  ikompanive të interesuara.

Pulla komerciale mund të përmbaj edhe një pjesë të veprimtarisë së bizneseve të interesuara.

Një mundësi shtesë marketingu për biznese me pullë komerciale.